ColumView


TopBridge 
   

History Truths...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

Islam...is not religion for everyone.
اسلام دينی برای همه بشريت نيست!

ايرانياران گرامی،

آنچه در زير خواهيد ديد چشم شما را به قرآن و تحميل به زور آن به ايرانيان و يا ديگر «ملت ها» را نشان خواهد داد. اين نوشته به فرهيخته انسانی که خود قرآن را تجزيه و تحليل کرده و به جزييات آن در کتابی که هرگز منتشر نشده است پرداخته است بصورتی ناقص رسيده بود.

نوشته اصلی که همراه شماره سوره و آيه ها بود برگردانی ناقص به پارسی و نوشته هایی که در اينجا در درون (...) آمده است همراه بود.

برگردان های پارسی وبرخی يادداشت های درون (...) از سوی اين شخص که من ايشان را در کنار چند نفر ديگر که استاد میخوانم، استاد خطاب میکنم، تصحيح و کامل شده بود.

ايشان در کنار شماره آيه ها در داخل [...] مکی ويا مدنی بودن آيه را به منظوری اضافه کرده اند، تا روشن شود تا زمانی که محمد در مکه بوده است و گفتارش بصورت سوره های مکی درآمده، با لحن گفتار و تهديد ها و تحکم های او در مدينه متفاوت است. در مکه آيه ها بيشتر به صورت التماس ، هشدار و پند است.

هنگاميکه اين متن به من رسيد، برآن شدم تا نخست سوره هایی که بدون نظم زير هم بود را به ترتيب شماره سوره رديف کنم، برگردان انگليسی و اصل عربی آيه را به آن بيافزايم تا در هيچ مورد شکی نمانده باشد و مستدل و موکد باشد.

با باز بينی های دوباره و سه باره به صورتی که ملاحظه میفرماييد برای آگاهی همگان به ليست بزرگ بيش از 35 هزار نفری فرستاده شد تا با دست به دست شدن آن اصل وريشه اسلام روشن شود که برای «ملت های ديگر» نيامده و خود قرآن اين موضوع مهم را به استناد آيه های صريح و قاطع خود از زبان «الله» بارها و بارها تکرار کرده است.

نويسنده نخستين، در يادداشت های خود اصرار کرده است، الله شمارا به دين زرتشت بشارت داده... اين نوشته ای نادرست است، در قرآن چنين اشاره ای نشده است. ولی پس از خواندن آيه ها خواهيد ديد قرآن به صراحت می گويد که دين اسلام برای ديگر ملت ها نيست و تنها برای مردم مکه و اطراف مکه است. نه برای ديگر مردم دنيا. بنابراين تعميم دادن آن به «زرتشتی شدن» روح همگانی و آزادی ديگر دينداران را مخدوش میکند و اختصاصی بودن اسلام به مردم مکه را پنهان و باورمندان ديگر اديان را هم مجبور به حفظ پيامبر خودشان کرده است، قرآن ديگر پيامبران را پذيرفته است و در آيه ای که در همينجا آمده دين موسی و کتاب اورا منشاء و مبداء رحمت وهدايت ميپندارد.

ح-ک

{{ " الله دستورداده که شما بايد هردينی داشته باشيد بجز اسلام!! "

" هموطنان خوب ايرانی من

" اگرقران را قبول داريد و باورداريد که قران را الله فرستاده است و محمد ابن عبدالله رسول الله است، بدانيد که الله دستورداده که شما "بايدهر دينی داشته باشيد بجز اسلام." تعجب نکنيد، اين دستورصريح الله است و چندين بارآن را درقران تکرارکرده است تا جای هيچ شک و شبهه ای " " نباشد که ايرانيها نبايد از محمد پيروی کنند و بايد از پيغمبر خودشان  پيروی کنند. من دراينجا آيه های قران را برايتان   تکرار ميکنم: "

سوره الانعام (چهارپايان) ، آيه های 92 و 130 [مکی]

آيه 92 = و اين کتابی است با برکت بسيار که مافرستاديم تا گواه صادق برساير کتب آسمانی که دربرابردستهای آنهاست باشد و مردم را از اهل مکه و هرکه دراطراف آن است هشداردهد. آنانکه بعالم آخرت ايمان آورند، به اين کتاب نيز ايمان خواهند آورد و آنها (حدود و ارکان و اوقات) نمازشان را محافظت خواهند کرد.

(اين آيه ثابت ميکند که محمد تنها برای پيامبری مکه و اطراف آن فرستاده شده است. بنابراين حتی ايرانيانی که خود را عرب زبان ميدانند نبايد از محتوای آن کتاب پيروی کنند، چون آنها درايران زندگی ميکنند، نه درمکه و حوالی آن)

[6:92] Blessed is this Book which We have sent down, confirming what was [revealed] before it, so that you may warn the Mother of Cities (Mecca) and those around it. Those who believe in the Hereafter believe in it, and they are watchful of their prayers

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

آيه 130 = ای گروه جن ها و انسان ها، آيا از ميان خودتان رسولانی نيامدند که آيات مرا برايتان بخوانند و شما را در باره ملاقات اين روزهشداردهند؟ آنها خواهند گفت: "ما برجهالت خود شهادت ميدهيم". زندگانی دنيا آنها را مغرور ساخت و ميفهمند که برعليه خودشان شهادت ميدهند که براه کفر ميرفتند.

(محمد پيغمبری نيست که از ميان ما برخاسته باشد. پيامبری که از ميان ما برخاسته است، زرتشت است)

[6:130] "O assembly of jinns and men, did there not come to you messengers from among you, relating to you My verses and warning you of the meeting of this Day of yours?" They will say, "We bear witness against ourselves"; and it was the worldly life which had deluded them, and they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا ۖ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

سوره التوبه، آيه 128 [مدنی] = همانا پيامبری از ميان شماآمد که از فرط محبت اش، جهل و فلاکت شما او را می آزارد، او بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و به ايمان آورندگان رئوف و مهربان است.

[9:128] There has certainly come to you a Messenger from among yourselves. Grievous to him is what you suffer; [he is] concerned over you and to the believers He is kind and merciful.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

سوره يونس، آيه 47 [مکی] = برای هرامّتی رسولی است و آنگاه که رسول آنها آمد (وحجت تمام شد) درميان آنها حکم به عدل ميشود وبرهيچکس ستم نخواهد شد.

(دوباره، پيامبر ايرانی برای مردم ايران يعنی زرتشت)

[10:47] And for every nation is a messenger. So when their messenger comes, it will be judged between them in justice, and they will not be wronged

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

سوره يوسف، آيه 2 [مکی] = ما اين قرآن را به زبان عربی فرستاديم تا شما (درتعليمات آن) تعقل کنيد.

(اين را به محمد و مردم مکه و حوالی آن ميگويد، نه به پارسی زبانان ايرانی که عربی نميدانند)

[12:2] Indeed, We sent it down as a Qur'an in Arabic that you may understand.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

سوره الرعـد، آيه 37 [مکی] = اينچنين قرآن را کتابی با حکمت و فصاحت عربی فرستاديم و اگر با اين کتاب علم و دانش که برتو از جانب خدا آمد، باز پيرو ميل جاهلانه آنها شوی، ديگر مدد و نگهبانی از خدا نخواهی داشت.

[13:37] And thus We have revealed it as judgment of authority in Arabic. And if you should follow their (vain) inclinations after what has come to you of knowledge, you shall not have any help nor protection from Allah.

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

سـوره ابراهيم، آيه 4 [مکی] = ما هيچ رسولی درميان قومی نفرستاديم مگربزبان قوم خودش سخن گويد (احکام الهی را) بيان کند.

آنگاه هرکه را خواهد به ضلالت واميگذارد و هرکه را خواهد هدايت ميکند، او خدای مقتدرداناست.

(بنا براين محمـد برای ما پارسی زبانان فرستاده نشده است . پيامبر پارسی زبان زرتشت بود)

[14.4] We did not send any apostle except with the language of his people, so that he might make [Our messages] clear to them. Then Allah leads astray whomever He wishes, and He guides whomsoever He wishes, and He is the All-mighty, the All-wise.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم ُ

سـوره النحل (زنبور) ، آيه 36 [مکی] = ما برای هرقومی رسولی فرستاديم (تا به خلق ابلاغ کنند) که خدای را بپرستيد و از (پرستش) بتان اجتناب کنيد. پس بعضی مردم را خدا هدايت کرد و بعضی ديگردرگمراهی ثابت ماندند پس روی زمين گردش کنيد تا بنگريد عاقبت آنان که انبيا را تکذيب کردند بکجا رسيد.

(برای ما ايرانيان اين رسول زرتشت بود که پيام يکتا پرستی را مطابق با خلق و خوی ايرانی آورد)

[16.36] Certainly We raised an apostle in every nation [to preach:] ‘Worship Allah, and keep away from the Rebels. Then among them were some whom Allah guided, and among them were some who deserved to be in error. So travel over the land and then observe how was the fate of the deniers.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

سوره طـه، آيه 113 [مکی] = ما اينگونه قرآن را با فصاحت عربی برتو فرستاديم و درآن وعده ها و احوال قيامت را تذکر داديم باشد که مردم پرهيزگارشوند، يا به پندی از تو ياد آوری شوند.

[20:113] Thus We have sent it down as an Arabic Qurʾān and We have paraphrased the threats in it so that they may be Godwary or it may evoke remembrance for them.

وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

سوره الشعرا ، آيه های 195 ، 198 ، 199 [مکی]

آيه 195 = (قرآن) بزبان عربی فصيح آمد.
ﺑِﻠِﺴَﺎﻥٍ ﻋَﺮَﺑِﻲٍّ ﻣُّﺒِﻴﻦٍ، ﻭَﻟَﻮْ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰٰ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﻋْﺠَﻤِﻴﻦَ، ﻓَﻘَﺮَﺃَﻩُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
195 ﻭ ﺁﻥ (ﻗﺮﺁﻥ) ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﺪ 198 ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ، 199 ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ . ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ آشکارا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ

[26:195] In a clear Arabic language, (tongue).

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

آيه 198 = و اگر آنرا برای مردمی که عربی نميدانند نازل ميکرديم.

[26:198] And even if We had revealed it to someone non-Arabics (Iranians)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

آيه 199 = و (رسول آنرا) اگر بزبان عربی برايشان قرائت ميکرد، به آن ايمان نمی آوردند.

( يکبار ديگر بوضوح ميگويد که قرآن برای عرب زبانها آمده است، نه برای پارسی زبانها)

[26:199] And had he recited it to them [perfectly], they would [still] not have been believers in it.

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

سوره السجده، آيه 3 [مکی] = ميگويند که قرآن را او از پيش خود فرا بافته (چنين نيست) بلکه آن براستی از جانب خداست تا بترسانی قومی را که هيچ آگاهی دهنده ای قبل از تو برای آنها نيامده بود تا راه هدايت پيش گيرند.

ما آيين مهری را داشتيم که يکی از پر محتوا ترين آيين ها هستند. هيچ لزومی نداشت که بما حمله کنند و آن قتل و غارت و برده گيری را راه بياندازند. شرايط هنوز هم عوض نشده است. هنوز هم زبان ما پارسی است و فرهنگمان را هم از دست نداده ايم و عرب نشده ايم. بنابراين طبق دستور الله، نبايستی مسلمان باشيم. هرچه میخواهيم باشيم جز مسلمان

[32:3] Or do they say, "He invented it"? Rather, it is the truth from your Lord, [O Muhammad], that you may warn a people to whom no warner has come before you [so] perhaps they will be guided.

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

سوره الزمر ، آيه 28 [مکی] = اين کتاب الهی قرآن عربی فصيح است که درآن ناراستی و حکم نا صواب نيست، باشد که مردم پرهيزگارشوند.

[39:28] [It is] an Arabic Qur'an, without any deviance in order that they (people) may become righteous.

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

سوره فـُصّـلت، آيه 3 [مکی] = کتابيکه آيات آن با تمام جزئيات بيان شده، قرآنيست بزبان عربی برای مردمی که ميدانند.

(يکبارديگر، قرآن عربی برای مردم عرب زبان آمده است، نه برای ما مردم پارسی زبان. بيخود نيست که اعراب از اوايل حمله خود به ايران سعی کردند تا زبان ما را عربی کنند و هنوز هم نمايندگانشان جهت تثبيت خود و بهره برداری مالی از اين راه، بهمان کارمشغولند)

[41:3] A Book whose verses have been detailed, an Arabic Qur'an for a people who know.

كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

سوره الزخرف، آيه های 3 و 44 [مکی]

آيه 3 = ما قرآن را بزبان عربی فصيح مقرّر داشتيم تا مگرشما (بندگان) درفهم آن عقل و فکرت بکار بنديد.

[43:3] We have made it an Arabic Qur'an that you may apply reason.

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

آيه 44 = و (بدانکه) قرآن پيامی است برای تو و قوم تو، و البته از همه شما درعمل به احکام آن باز ميپرسند.

[43:44] And indeed, it is a remembrance for you and your people, and you [all] are going to be questioned.

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

سوره الاحقاف، آيه 12 [مکی] = و پيش از قرآن، کتاب موسی که پيشوا ورحمتی بود نازل گرديد و اين کتاب تصديق کننده کتب آسمانی پيشين است و بزبان فصيح عربی نازل شده تا ستمکاران عالم را (از عذاب خدا) بترساند و نيکو کاران را (برحمت خدا)بشارت دهد.

[46:12] And before it was the Book of Moses to lead and as a mercy. And this (qur’an) is a confirming Book of an Arabic tongue to warn those who have wronged and as good tidings to the doers of good.

وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ

Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |