ColumViewTopBridge 
   

After 1979...

1400 years, IranSelect click, browse Categories above contains essential reading. Submenu are opened for your convenience

If you encountered any broken link(s) or errors messages, please to contact and e-mail us with the link address or error message. This is not site e-mail please use for error messages only! Some Files requires Adobe Acrobat Reader, to download click Powered by: Direcconnect

پيامی از درون ايران

برای فکل کراواتی های روشنفکر و لانه کرده در گوشه و کنار اپوزيسيون _( در مفهوم استعاری آن)_ نه در مفهوم واقعی آن که به معنی (مخالفين) است. بخوانيد برای شما نوشته اند...

دستش درد نکند..

:ارسالی از ايران- تهران

پس از گذشت 27 سال از فاجعه ارتجاعی انقلاب 57؛ که به همت روشنفکران وطن فروش خود فروخته و مشتی عمامه به سر و به واسطه حمایت کورکورانه عده ای از مردم رقم خورد؛ تصور همگان بر این بود که ایرانی امروزه با عبرت گرفتن از آنچه بر سرش گذشته؛ بی تفاوت بودن و فقط نظاره گر ماندن را کنار گذاشته و سعی می کرد بازیگر نقشی باشد که رقم زننده آینده و هویت و سرنوشت و اصالت اوست. این بی تفاوت بودن ها نسبت به آنچه از نفس کشیدن حیاتی تر است؛ چون همه منفی های سالهای اخیر؛ دستاور دین و روشنفکری است که به جرات باید گفت نقش روشنفکر در این ماجرا، از نقش دین حکومتگر بسیار پررنگ تر و مخرب تر بوده است.

تحصیل کرده های خودفروخته 57؛ خودباختگان فرهنگی مرتجع متمدن نما؛ سردسته شما روشنفکر ها شریعتی در مورد همه شما یک کرباسی ها، تعبیر خوبی دارد، شما بی اصالت های خود فریفته که دچار خوباختگی فرهنگی و به تعبیر سردسته تان گرفتار الیناسیون فرهنگی شده اید. شما که ناگهان عَـلـَم مخالفت با کسانی را سردادید که از صدقه سر آنها به اینجا رسیده بودید؛ آیا فراموش کرده بودید تا چند سال قبلش در خیل عظیم کسانی بودید که تنها سررشته تان در شناخت انواع حشرات خانگی از جمله شپش بود و تنها هنرتان در اوج رعایت بهداشت و نظافت؛ حمام در خزینه های مملو از بیماری و کثافت آنهم نه با شوینده های بهداشتی که با صابون های پیچ دست ساز پیه جانوران و چوبک های دستفروش محله بود و اصلا زندگی با شپش ها و بیماری هایی چون قارچ مو و همزیستی با انگل ها عادتـتان شده بود. و اصلا لیاقت شما زندگی در همان لجنزار کثافت بود تا اگر ارباب و مالک جان و ناموستان؛ اندک بهایی به شما داد؛ دست بوس و پا بوسش باشید و هزار رکعت نماز شکر بخوانید که به امر ارباب، شما رعیت بی هویت دیروز؛ اجازه نفس کشیدن دارید و اصلا شما ظرفیت هویتی را که شاهان پهلوی برایتان به ارمغان آوردند و شما را از منجلاب کثافت و مرض و بیماری و حقارت و دست و پابوسی ملا و اراباب و اشراف زاده قجری رهانیدند؛ نداشتید. شما از جای خاصی سبز نشده بودید که بعد از به دست آوردن تمام آن چیزهایی که در خواب هم نمی دانستید چیست، و تنها با چهار سال عیاشی در کافه کازینو های غرب؛ حتی فراموش کردید که بودید؛ تا دیروز چه می کردید؛ و در این خودبزرگ بینی کاذب تا آن پایه جلو رفتید که دیگر از اینکه سایه خودتان را در کنارتان ببینید شرم داشتید. عقده خودبزرگ بینی آنقدر کورتان کرده بود که بسیاری از شما حتی از اینکه با پدر و مادر خود یکجا حاضر شوید، شرم کرده و به بهانه هایی چون عصر ماشینی است و کمبود زمان و هزار دلیل واهی دیگر، خانواده خود را هم کنار گذاشتید تا دیگر نشانه ای از گذشته باقی نماند و کسی نباشد که به دیروزتان گواهی دهد. انگار که مادرزادی فکلی بودید و کراواتی و عطر و ادکلن زده و انگار که اصلا به دنیا نیامده خدا شما را روشنفکر و بلای اجتماع خلق کرده بود و آنقدر در غیر عادی بودن و جدای از دیگران فکر کردن جلو رفتید و پوزه تان را در هر زباله دانی فرو کردید که بوی تعفن حضور خمینی مستـتان کرد و گویا در ضمیر ناخودآگاهـتان دست بوسی ملایان و پابوسی ارباب قدیم را در خاطرتان مجسم کرد که چهار نعل و به تاخت برای سواری دادن به این خر سوار قرن بیستم از هم پیشی گرفتید.

راستی قیمت شما چقدر بود که هر کجا دلاری بود و سفره ای، شما اولین مهمان ناخوانده آن بودید. و برایتان تفاوتی نداشت که اصلا کی به کیست و کجا چه خبر است. فقط عشقتان این بود که جایی میکروفونی باشد مفت و شما بتوانید به عوض تمام توسری های دوران کودکی، نطق های من درآوردی بی مفهوم و بالاتر از تصدیق ششمی تان فوران کند و مشتی از خودتان بی کار تر و بی فکر تر؛ در عین نفهمیدن این بی محتواترین سخنان پوچ، سری تکان دهند تا از قافله عقب نمانده باشند و در جمع ریش بزی های تحصیل کرده؛ متهم به نفهمی نشوند.

حالا چه شده که همه شما 27 سال است در سوراخ موش های زیرزمینی تان؛ طلا بو می کشید و دلار شمارش می کنید و همه آن تعبیرهای رنگ و لعاب دار را فراموش کردید؟ شما خرابکارهای بی وطن، که به عادت اطاعت دیرینه از ارباب ها؛ بنده و نوکر اربابان غربی خود شدید تا جاییکه کفن پوش حضور دجال صفتی شدید که از خودتان بی مغزتر و سخنانش از شما بی مفهوم تر بود.

شما در آدم کشی، بی نظیر ترین هستید. شما در زنده زنده سوختن فرزندان این آب و خاک از روز اول؛ نقش مستقیم و بی واسطه ای بازی کرده اید. شما در فروش ناموس فرزندان ایران به عرب و ترک و پاکستانی و روسی و ...؛ اول واسطه بوده اید. شما نقش اول بر باد دادن تمام منافع و سرمایه های ملی ما بوده اید. شما عاملان اصلی خودکشی و افسردگی و بلاتکلیفی و نابودی نسل های سوخته این مرز و بوم هستید.

کاش در تمام این 27 سال دست کم صدایی از شما بلند می شد تا بشود زنده بودن مجسمه های متحرک سیب زمینی صفت روشنفکر را باور داشت یا اگر قرار به بی خاصیتی است، نبودنتان برکتش از بودنتان بیشتر است.

خزر را فروخـتـند، صدای کدامتان در آمد؟ خلیج فارس را دزدیدند؛ کدامتان اعتراض کردید؟ پول بی زبان ملت را به جیب فلسطینی و پاکستانی و لبنانی و بوسنیایی و روسی ریختند؛ سکوت مرگ همه تان را به خواب برده بود. و امروز در آستانه نابودی آخرین بقایای آنچه نشان ایران را دارد.- دیار پارس- که خیلی از شما حتی شاید نمی دانید متعلق به کدام دوران بوده است؛ باز هم جماعت بوقلمون صفت روشنفکر حرفی برای گفتن ندارد. شما از اول کار یک جمله حفظ کرده اید و مدام تکرار می کنید: انقلاب مارا دزدیدند. شما زباله ها که ایران مارا دزدیدید. شما برای نسل امروز ایران؛ جزء زاید و بی مصرف اجتماع هستید. خدا زمین را از پلیدی وجود امثال شما حفظ کند.

ارسالي از ايران- تهران سازمان زنان و جوانان مبارزایرانی»

نويسنده اين نوشتار بر ما روشن نيست ولی نکته به نکته نوشته اش از دل بر آمده و بر دل می نشيند. باشد که صدای وجدان "روشنفکران" ايران فروش را بيدار کند...

سپتامبر 3 - 2005


Time line:

History of Iran starts 2500 years before Christ .

1160 years later Muslims occupied land of nobles, for over 1400 Iranians fought to deport the occupiers.

33 years ago they re-occupied our homeland. The Renaissance is on its way..!


Persian Kings

Cyrus 559-530 BC -29 years
Cambyses 530 BC -522 8 years
Darius 521-486 BC -35years
Xerxes 486-465 BC -21 years

       
 
It is up to the people of Iran, to form powerful resistance preventing dictatorship We believe that as long as there are people living in Iran, it is our responsibility to resist the injustice.

بر اين باور هستيم تا زمانی که در ايران زندگی هست، مسئوليت ما است تا در مقابل نا برابری ها مقاومت کنيم
We pledge alliance, with those who voice against religious regimes, terror, and welcome secularism, separation of religion and the state, we seek freedom and peace!
Home | Questions... | Mission | Before Islam | After Islam | After 1979 | History | Food for thought...| Koranic Verses| Cultural Rejuvenation-shafa | Salman Parsi & Mohammad -by shafa | What we support | Contact us
| N | O | , | T | O | , | R | E | L | I | G | I | O | N |